אברהם משחק בטעויות: מהאבולוציה של ההפרכה לעיקרון ההכבדה (הקדמה וחלק א)

הרב ד"ר מיכאל אברהם פירסם את "אלוהים משחק בקוביות" בו הוא מתיימר להראות שהביולוגיה האבולוציונית לא מפריכה ואפילו מחזקת את קיומו של אלוהים. הספר הוא סיבה מעולה לכתוב סדרת מאמרים על כמה נושאים מעניינים ותוך כדי לחשוף כשלים נפוצים בטיעונים תאיסטיים.